Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

KOMUNÁLNE VOĽBY 2010, 2014, 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Horná Streda

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
konaných 27.11.2010
v obci Horná Streda

Počet volebných obvodov: 1

Počet volebných okrskov: 1

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 1081

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 675

Počet odovzdaných obálok: 675

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 656

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9

Počet zvolených poslancov: 9

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 663

Kandidáti na starostu obce:
1. Ľubomír Krajňanský, nezávislý kandidát ..........................570 platných hlasov
2. Anna Kováčiková, nezávislý kandidát .................................93 platných hlasov

Za starostu obce Horná Streda bol zvolený: Ľubomír Krajňanský


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Rastislav Marek, SMER – SD ...........................................341 platných hlasov
2. Ing. Marta Lazarčíková, SMER – SD ................................330 platných hlasov
3. Ing. Anna Borovská, nezávislý kandidát ..........................290 platných hlasov
4. Jarmila Kováčová, SMER – SD ........................................274 platných hlasov
5. Pavol Masár, SDKÚ – DS ..................................................243 platných hlasov
6. Milan Dekan, SMER – SD .................................................236 platných hlasov
7. Jozef Királ, SMER – SD .....................................................234 platných hlasov
8. Bc. Kristína Brunovská, SMER – SD ...............................214 platných hlasov
9. Milan Arbet, SDKÚ – DS ....................................................207 platných hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Ján Klačman, SMER – SD ................................................205 platných hlasov
2. Ak. soch. Jaroslav Hladký, nezávislý kandidát ..............204 platných hlasov
3. Emil Urban, SMER – SD ...................................................187 platných hlasov
4. Daniel Domin, nezávislý kandidát ...................................179 platných hlasov
5. Ing. Janka Petríková, SDKÚ – DS ....................................155 platných hlasov
6. Miloš Marianek, SDKÚ – DS .............................................149 platných hlasov
7. Radoslav Havrlent, SDKÚ – DS .......................................146 platných hlasov
8. Roman Rakús, SDKÚ – DS ..............................................122 platných hlasov
9. Simona Bičanová, SDKÚ – DS .........................................117 platných hlasov
10. Vladimír Vojtek, SDKÚ – DS ...........................................115 platných hlasov
11. Ivan Mikuš, SMER – SD ...................................................107 platných hlasov
12. Jarmila Mareková, nezávislý kandidát .............................93 platných hlasov
13. Katarína Mozoláková, SDKÚ – DS ...................................92 platných hlasov
14. Peter Madunický, SNS .......................................................78 platných hlasov
15. Libor Majerník, SNS ...........................................................75 platných hlasov
16. Milan Dekan, SNS ..............................................................63 platných hlasov
17. Roman Bryndza, SNS ........................................................50 platných hlasov
18. Miroslav Korvín, SNS .........................................................49 platných hlasov
19. František Mišura, ZRS ......................................................37 platných hlasov
20. Ružena Martišiková, SNS .................................................27 platných hlasov

 

 


 

Uznesenie
Ústrednej volebnej komisie č. 31
zo 16. novembra 2010

31. Ústredná volebná komisia odporúča obciam, aby na svojom webovom sídle alebo iným spôsobom miestne obvyklým (vývesná tabuľa a pod.) informovali občanov oznamom v takomto príkladnom znení:
„Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.“
Ústredná volebná komisia súčasne odporúča obciam uviesť pri danom ozname informáciu o kontaktnej adrese okrskovej volebnej komisie, ktorou môže byť spravidla adresa miestneho úradu, prípadne v deň volieb daná volebná miestnosť.
 

Kontaktná adresa: Okrsková volebná komisia v Hornej Strede, Obecný úrad Horná Streda,  916 24  Horná Streda 407, tel. č. 032/7773113


 

Vyhlásenie kandidatúry

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornej Strede
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Hornej Strede podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Milan Arbet, 47 r., živnostník, Horná Streda č. 103, Slovenská demokratická
    a kresťanská únia – Demokratická strana
2. Simona Bičanová, 37 r., ekonómka, Horná Streda č. 8, Slovenská demokratická 
    a kresťanská únia – Demokratická strana
3. Anna Borovská, Ing., 53 r., ekonómka, Horná Streda č. 254, nezávislý kandidát
4. Kristína Brunovská, Bc., 26 r., študentka, Horná Streda č. 803, SMER – sociálna
    demokracia
5. Roman Bryndza, 40 r., zvárač, Horná Streda č. 269, Slovenská národná strana
6. Milan Dekan, 62 r., vodič, Horná Streda č. 404, SMER – sociálna demokracia
7. Milan Dekan, 30 r., vodič, Horná Streda č. 260, Slovenská národná strana
8. Daniel Domin, 38 r., nezamestnaný, Horná Streda č. 457, nezávislý kandidát
9. Radoslav Havrlent, 35 r., živnostník, Horná Streda č. 224, Slovenská demokratická
    a kresťanská únia – Demokratická strana
10. Jaroslav Hladký, akademický sochár, 52 r., logistik, Horná Streda č. 466, nezávislý
       kandidát
11. Jozef Királ, 55 r., elektrotechnik, Horná Streda č. 291, SMER – sociálna demokracia
12. Ján Klačman, 48 r., elektrikár, Horná Streda č. 393, SMER – sociálna demokracia
13. Miroslav Korvín, 56 r., živnostník, Horná Streda č. 240, Slovenská národná strana
14. Jarmila Kováčová, 55 r., konateľ firmy, Horná Streda č. 25, SMER – sociálna
      demokracia
15. Marta Lazarčíková, Ing., 50 r., vychovávateľka, Horná Streda č. 152, SMER – sociálna
      demokracia
16. Peter Madunický, 40 r., živnostník, Horná Streda č. 482, Slovenská národná strana
17. Libor Majerník, 55 r., rušňovodič, Horná Streda č. 167, Slovenská národná strana
18. Rastislav Marek, 39 r., technik informačných technológií, Horná Streda č. 259,
       SMER – sociálna demokracia
19. Jarmila Mareková, 47 r., čašníčka, Horná Streda č. 367, nezávislý kandidát
20. Miloš Marianek, 43 r., živnostník, Horná Streda č. 159, Slovenská demokratická
       a kresťanská únia – Demokratická strana
21. Ružena Martišiková, 48 r., operátorka výroby, Horná Streda č. 599, Slovenská národná
      strana
22. Pavol Masár, 43 r., živnostník, Horná Streda č. 334, Slovenská demokratická
       a kresťanská únia – Demokratická strana
23. Ivan Mikuš, 30 r., špecialista zákazníckeho servisu, Horná Streda č. 151,
      SMER – sociálna demokracia
24. František Mišura, 60 r., manipulačný robotník, Horná Streda č. 182, Združenie 
       robotníkov Slovenska
25. Katarína Mozoláková, 36 r., účtovníčka, Horná Streda č. 493, Slovenská demokratická
       a kresťanská únia – Demokratická strana
26. Janka Petríková, Ing., 48 r., ekonómka, Horná Streda č. 263, Slovenská demokratická
       a kresťanská únia – Demokratická strana
27. Roman Rakús, 43 r., dispečer, Horná Streda č. 597, Slovenská demokratická
       a kresťanská únia – Demokratická strana
28. Emil Urban, 34 r., konateľ firmy, Horná Streda č. 394, SMER – sociálna demokracia
29. Vladimír Vojtek, 48 r., živnostník, Horná Streda č. 129, Slovenská demokratická 
       a kresťanská únia – Demokratická strana


V Hornej Strede
Dátum: 15.10.2010

 

 

Iveta Kročitá
predseda volebnej komisie

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce v Hornej Strede
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Hornej Strede podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Anna Kováčiková, 60 r., dôchodkyňa, Horná Streda č. 260, nezávislý kandidát
2. Ľubomír Krajňanský, 60 r., súkromný podnikateľ, Horná Streda č. 358, nezávislý kandidát

 

V Hornej Strede
Dátum: 15.10.2010

 


Iveta Kročitá
predseda volebnej komisie
 


 

Výsledky komunálnych volieb 2014

scan0071.pdf(459.7 kB)scan0071.pdf
ÚvodÚvodná stránka