Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Osvedčovanie podpisov a osvedčovanie odpisov listín

Osvedčovanie podpisov a odpisov listín môžete vybaviť na Obecnom úrade počas stránkových hodín.
Správny poplatok:
- osvedčenie jedného podpisu 2€
- osvedčenie jedného odpisu listiny (jedna strana) 2€

Osvedčovať sa nemôže:
- technické preukazy z motorových vozidiel
- občianske preukazy, pasy, vodičské preukazy
- listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, geometrické plány
- zahraničné listiny, okrem českých


 

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie, žiadosť o dodatočné povolenie, žiadosť o zmenu užívania stavby, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,návrh na kolaudáciu stavby, žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, žiadosť o odstránenie stavby sa podáva na Spoločnom úrade samosprávy, Hviezdoslavova 36, 915 01  Nové Mesto nad Váhom. Správny poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Spoločného úradu samosprávy v Novom Meste nad Váhom.

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie je potrebné požiadať Obec Horná Streda o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby. Ak je v stavbe zahrnuté i vykurovanie je treba požiadať Obec Horná Streda o súhlas k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia, ak sa jedná o stredný alebo veľký zdroj znečistenia ovzdušia treba žiadosť adresovať na Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste n/V. Ak bude stavba zásobovaná vodou z vlastnej studne: fyzické osoby podávajú žiadosť o rozhodnutie na studňu Obci Horná Streda, právnické osoby podávajú žiadosť na Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste n/V.

Pred podaním žiadosti o odstránenie stavby je potrebné požiadať Obec Horná Streda o vydanie záväzného stanoviska k odstráneniu stavby.

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav sa podáva na Obecnom úrade v Hornej Strede. Správny poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu, prípadne šekom alebo prevodom z účtu na účet Obce Horná Streda.


 

Stavebný úrad

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
 20190416131410.pdf (57.7 kB) (57.7 kB)

Tlačivo žiadosť o pridelenie súpisného čísla
 20180108131424.pdf (68.2 kB) (68.2 kB)

Tlačivo žiadosť o stavebné povolenie
 Tlačivo žiadosť o stavebné povolenie.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Tlačivo žiadosť o kolaudáciu stavby
 Návrh na kolaudaciu.doc (3 MB) (3 MB)

Tlačivo žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Tlačivo žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením.docx (11.4 kB) (11.4 kB)

Tlačivo žiadosť o odstránenie stavby
 Tlačivo žiadosti  o odstránenie stavby.docx (11.7 kB) (11.7 kB)

Tlačivo ohlásenie drobnej stavby
 Tlačivo Ohlásenie drobnej stavby.docx (11.8 kB) (11.8 kB)

Tlačivo ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác
 Tlačivo Ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác.docx (11.6 kB) (11.6 kB)

Rozkopávky

Žiadosť o rozkopávkové povolenie sa podáva na Obecnom úrade v Hornej Strede. Správny poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu, prípadne šekom alebo prevodom z účtu na účet Obce Horná Streda.


 

Rozkopávky

Žiadosť o rozkopávkové povolenie
 Tlačivo žiadosti o rozkopávkové povolenie.docx (11.8 kB) (11.8 kB)

zivotne prostredie

Tlačivo žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Tlačivo žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.docx (13.4 kB) (13.4 kB)

ÚvodÚvodná stránka