Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Osvedčovanie podpisov a osvedčovanie odpisov listín

Osvedčovanie podpisov a odpisov listín môžete vybaviť na Obecnom úrade počas stránkových hodín.
Správny poplatok:
- osvedčenie jedného podpisu 2€
- osvedčenie jedného odpisu listiny (jedna strana) 2€

Osvedčovať sa nemôže:
- technické preukazy z motorových vozidiel
- občianske preukazy, pasy, vodičské preukazy
- listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, geometrické plány
- zahraničné listiny, okrem českých


 

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie, žiadosť o dodatočné povolenie, žiadosť o zmenu užívania stavby, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,návrh na kolaudáciu stavby, žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, žiadosť o odstránenie stavby sa podáva na Spoločnom úrade samosprávy, Hviezdoslavova 36, 915 01  Nové Mesto nad Váhom. Správny poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Spoločného úradu samosprávy v Novom Meste nad Váhom.

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie je potrebné požiadať Obec Horná Streda o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby. Ak je v stavbe zahrnuté i vykurovanie je treba požiadať Obec Horná Streda o súhlas k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia, ak sa jedná o stredný alebo veľký zdroj znečistenia ovzdušia treba žiadosť adresovať na Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste n/V. Ak bude stavba zásobovaná vodou z vlastnej studne: fyzické osoby podávajú žiadosť o rozhodnutie na studňu Obci Horná Streda, právnické osoby podávajú žiadosť na Obvodný úrad životného prostredia v Novom Meste n/V.

Pred podaním žiadosti o odstránenie stavby je potrebné požiadať Obec Horná Streda o vydanie záväzného stanoviska k odstráneniu stavby.

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav sa podáva na Obecnom úrade v Hornej Strede. Správny poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu, prípadne šekom alebo prevodom z účtu na účet Obce Horná Streda.


 

Stavebný úrad

Tlačivo žiadosť o pridelenie súpisného čísla
 20180108131424.pdf (68.2 kB) (68.2 kB)

Tlačivo žiadosť o stavebné povolenie
 Tlačivo žiadosť o stavebné povolenie.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Tlačivo žiadosť o kolaudáciu stavby
 Návrh na kolaudaciu.doc (3 MB) (3 MB)

Tlačivo žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Tlačivo žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením.docx (11.4 kB) (11.4 kB)

Tlačivo žiadosť o odstránenie stavby
 Tlačivo žiadosti  o odstránenie stavby.docx (11.7 kB) (11.7 kB)

Tlačivo ohlásenie drobnej stavby
 Tlačivo Ohlásenie drobnej stavby.docx (11.8 kB) (11.8 kB)

Tlačivo ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác
 Tlačivo Ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác.docx (11.6 kB) (11.6 kB)

Rozkopávky

Žiadosť o rozkopávkové povolenie sa podáva na Obecnom úrade v Hornej Strede. Správny poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu, prípadne šekom alebo prevodom z účtu na účet Obce Horná Streda.


 

Rozkopávky

Žiadosť o rozkopávkové povolenie
 Tlačivo žiadosti o rozkopávkové povolenie.docx (11.8 kB) (11.8 kB)

zivotne prostredie

Tlačivo žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Tlačivo žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.docx (13.4 kB) (13.4 kB)

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

Voľba hlavného kontrolóra obce Horná Streda

Virtuálny cintorín

Oznam Základnej školy s materskou školou Horná Streda

Základná škola s materskou školou Horná Streda oznamuje, že zápis detí do I.ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 12.apríla 2019 od 14.00 do 17.00hod v budove základnej školy na prvom poschodí. K zápisu je potrebné priniesť si rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta SR v roku 2019

Kalendár na vývoz papiera a pet fliaš I.polrok 2019

Papierové nádoby 120L (fyzické osoby) budú vyvážané len 10.mája 2019. Papierové nádoby 1100L (podnikatelia) budú vyvážané 1.marca, 10.mája a 21.júna 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2018

Šport v obci - futbal

Vyhlásenie v miestnom rozhlase

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky z 5.3.2016 v obci Horná Streda

webygroup
ÚvodÚvodná stránka